Komplexné riešenia inteligentných domov 

Projektovanie

a poradenstvo

Dôsledne a kvalitne vypracovaná dokumentácia zaručuje nie len také riešenie elektroinštalácie Vášho domu ako si predstavujete, ale aj dokáže podstatnou mierou optimalizovať celkové investičné a prevádzkové náklady. Náš tím odborníkov to zaručí. 

Výroba inteligentných rozvádzačov

Inteligentné rozvádzače sú základným a najdôležitejším prvkom inteligentnej elektroinštalácie. Obrazne by sme mohli povedať, že sú akýmsi mozgom moderného domu, ktoré spĺňajú tie najvyššie požiadavky na kvalitu a bezpečnosť.

Hrubá montáž

káblových vedení

Rovnako ako tomu je pri klasickej elektroinštalácii aj pri inteligentnej elektroinštalácii sú káblové vedenia podstatnou zložkou celého systému. Vhodne navrhnutá a správne zrealizovaná kabeláž umožňuje prípadnú variabilitu a budúce zmeny v objekte.

Dodanie a montáž koncových prvkov

Ovládianie smart home prostredníctvom jednotlivých ovládacích prvkov, akými sú napríklad tlačidlá a rôzne senzory, je skutočne jednoduché a intuitívne. Výber a rozmiestnenie prvkov vytvorí ideálne prostededie pre vaše bývanie